Komplikácie u pacienta s diabetes mellitus

 

Cukrovka (Diabetes mellitus) je chronické nevyliečiteľné ochorenie. Má vážne akútne a chronické komplikácie, ktoré zvyšujú chorobnosť a úmrtnosť a zhoršujú kvalitu života pacientov s cukrovkou. Aby sme predchádzali vzniku komplikácií cukrovky, je potrebná včasná a dôsledná liečba cukrovky.

Akútne komplikácie cukrovky

Akútne komplikácie cukrovky sú závažné zdravotné stavy. Ohrozujú pacienta na živote. Sú spôsobené zvýšenou (hyperglykémiou) alebo nízkou (hypoglykémiou) hladinou cukru v krvi. U diabetikov 1. typu môže nedostatok inzulínu a vysoká glykémia viesť k diabetickej ketoacidóze. Vzniká pri nepodaní alebo nedostatočnom podaní inzulínu, najmä pri vážnych chorobných stavoch ako infekcia, úraz, chirurgický zákrok, infarkt myokardu, náhle cievne mozgové príhody alebo iné. Prejavuje sa smädom, nadmerným pitím tekutín, nadmerným močením, môže byť prítomná nevoľnosť, vracanie. U pacientov je typické najmä zrýchlené a prehĺbené dýchanie a acetónový zápach z úst. Neliečenie môže viesť k poruche vedomia až smrti. Hyperglykemický hyperosmolárny syndróm vzniká predovšetkým u starších diabetikov 2. typu. Prejavmi hyperglykémie sú nadmerné pitie a močenie, ktorá vedie k dehydratácii organizmu. Môže nastať zhoršenie vedomia, kŕče, zmätenosť a poruchy vedomia. Je prítomná hyperglykémia nad 33 mmol/l. Obidva stavy si vyžadujú akútnu hospitalizáciu. Častou akútnou komplikáciou liečby inzulínom je hypoglykémia. Ide o pokles hladiny cukru v krvi pod 3,5 mmol/l. Príčinou môže byť podaná vysoká dávka inzulínu, nadmerná fyzická aktivita, nedostatočný príjem potravy, väčšie množstvo alkoholu a iné. Pri poklese glykémie pod 2,3 mmol/l sa môže stav skončiť bezvedomím a smrťou. Varovné prejavy nízkej hladiny cukru sú náhle potenie, búšenie srdca, pocit hladu a úzkosť. Liečba spočíva v podaní rýchlo vstrebateľného cukru (hroznový cukor, ovocný džús, kola...)

Chronické komplikácie cukrovky

Ak sa cukrovka dlhodobo nedobre lieči, spôsobuje chronické komplikácie. Medzi najzávažnejšie komplikácie cukrovky patria zmeny na veľkých cievach (diabetická makroangiopatia). U diabetikov je 2 až 4 krát vyššie riziko akútneho infarktu myokardu, mozgovej porážky alebo vyššie riziko postihnutia končatinových tepien. Príčinou je rýchlejší priebeh aterosklerózy (tzv. kôrnatenia tepien). Ďalšou komplikáciou je poškodenie obličiek (diabetická nefropatia). Je najčastejšou príčinou chronického zlyhania obličiek, kedy je pacient odkázaný na hemodialýzu alebo transplantáciu obličky. Cukrovka môže spôsobiť čiastočnú stratu zraku až slepotu (diabetická retinopatia). Preto by mali diabetici chodiť aspoň raz ročne na očné vyšetrenie, aj v prípade, ak nemajú žiadne problémy. Až 65 % diabetikov má poškodenie nervov (diabetická neuropatia). Najčastejšie sú postihnuté nervy na dolných končatinách. Prejavuje sa mravenčením či pálením prstov na nohách, chodidiel a lýtok. Komplikáciou je tvorba defektov, ktorá môže viesť až k amputácii končatiny.

Súvis s glykemickou kompenzáciou

Dlhodobo vysoké hodnoty cukru v krvi predstavujú veľké riziko tvorby komplikácií. Ak sa dosahuje dobrá glykemická kompenzácia, nemusia sa vôbec vyvinúť. Preto je liečba diabetika zameraná na dosiahnutie cieľových hodnôt hladín krvného cukru, glykovaného hemoglobínu, krvných tukov. Pokiaľ už chronické komplikácie vznikli, zastaviť zhoršenie je možné správnou liečbou a pravidelnými kontrolami.


Autor: MUDr. Silvia Gönczyová Diabetologická ambulancia Nemocnica Trebišov


« Späť