Kolísanie hladín cukru spôsobuje neliečená alebo zle liečená cukrovka. Aj diabetici, ktorí užívajú lieky či inzulín však môžu trpieť výkyvmi krvného cukru. Existuje totiž viacero faktorov, ktoré môžu viesť ku zmenám glykémie. Patrí medzi ne najmä stravovanie, cvičenie a užívané lieky, vrátane inzulínu. Sú však aj ďalšie faktory, ktoré diabetik nemôže kontrolovať ani ovplyvniť svojou životosprávou a správnym užívaním liečby. Patrí medzi ne výskyt iných ochorení, stresová záťaž, či užívanie iných ako diabetických liekov.

Jedlo: + Môže rýchlo ovplyvniť glykémiu, ktorá stúpne

Stres a ochorenie: + Môžu znížiť citlivosť organizmu na inzulín, čo sa zvyčajne prejaví vzostupom glykémie

Fyzická aktivita: - Má tendenciu znižovať glykémiu

Lieky: ± Majú priamy dopad na glykémiu-  ich dávkovanie, načasovanie, vzájomné pôsobenie s inými než diabetickými liekmi môžu spôsobiť vzostup i pokles glykémie.

Pri kontrole výkyvov glykémie je dôležitá dobrá spolupráca pacienta s lekárom. Aj minimálna úprava liečby diabetu môže pomôcť k lepšej každodennej kontrole glykémie. Cieľom správnej liečby hypoglykémie a hyperglykémie nie je riešenie vzniknutého stavu, ale zabránenie jeho vzniku. Stabilizácia glykémie má pre diabetika veľký význam.