Diabetes mellitus patrí medzi rozšírené choroby, nie ste teda s touto diagnózou sami. Dôležité je, že vám cukrovku diagnostikovali včas. Mnoho ľudí o svojom ochorení netuší a dlhodobo zvýšená hladina cukru v krvi im poškodzuje orgány. Cukrovka  je ochorenie, s ktorým nemôžete existovať bez zmeny životného štýlu a aktívneho prístupu k liečbe. Naštudujte si o svojej diagnóze čo najviac a pripravte sa na situácie, ktoré môžu nastať. Úspešnosť liečby cukrovky závisí najmä od vás, podpory vašej rodiny a spolupráce s diabetológom. Lekár vám síce vysvetlí, ako máte užívať lieky alebo inzulín, ako si merať hladinu krvného cukru, ako si upraviť stravu a denný režim, ale rozhodujúce je, ako budete dodržiavať jeho pokyny a rešpektovať zásady liečby a životosprávy.

Pre pochopenie, čo sa v tele pri cukrovke deje, treba poznať tieto základné fakty:

Čo je to diabetes?

Diabetes mellitus alebo cukrovka je porucha, pri ktorej  telo nedokáže dobre hospodáriť s glukózou.

Glukóza je chemicky jednoduchý cukor, je obsiahnutý najmä v ovocí, preto sa mu  hovorí aj hroznový cukor. Glukóza je však tiež hlavným cukrom obsiahnutým v krvi človeka. Označuje sa preto tiež krvný cukor. Je to  najdôležitejší a nenahraditeľný zdroj energie pre všetky bunky ľudského tela. Bunky dokážu glukózu  rozkladať a získavať z nej energiu. Tá je nutná pre fungovanie všetkých orgánov a pre každú prácu svalov. Krv privádza glukózu do všetkých častí tela. U zdravého človeka je množstvo glukózy v krvi stále. Je primerané potrebe buniek, ktoré si glukózu z krvi odoberajú.

Hladina krvného cukru v krvi sa nazýva glykémia. Udáva sa v jednotkách milimol na 1 liter (mmol/l) U zdravého človek glykémia nikdy neklesne pod 3,3mmol/l a nalačno nestúpne nad 5,5 mmol/l. Len krátko po jedle je trochu vyššia, ale do dvoch hodín už klesá pod 7,8 mmol/l a dostáva sa do rozmedzia 3,3-5,5 mmol/l. Glukóza sa do krvi  dostáva dvomi cestami:

  • z jedla.
    Väčšina potravín obsahuje glukózu, hoci nemajú sladkú chuť. Tráviace šťavy v črevách potravu štiepia na jednouché látky, medzi ktorými je aj čistá glukóza. Uvoľnená  glukóza sa potom z čreva dostáva do krvi. Časť koluje s krvou po celom tele, slúži bunkám ako zdroj energie Druhá časť, ktorá je nadbytočná sa ukladá do zásob na „horšie časy“. Skladovacím miestom nadbytočnej glukózy je pečeň. Tá glukózu uschováva v úspornej „skladovacej“ podobe-vo forme látky nazývanej glykogén. Ten je zložený z mnohých jednotlivých molekúl glukózy.
  • z glykogénu zo zásob v pečeni.
    Glukóza sa v pečeni iba neskladuje, ale tam aj vzniká novotvorbou z iných typov živín, najmä z aminokyselín a mastných kyselín. Vďaka súhre vstrebávania, ukladania do zásob a spätného uvoľňovania glukózy zo zásob do krvi zabezpečuje, že glykémia je stála  a bunky môžu glukózu z krvi odoberať a chemicky ju spaľovať, kedykoľvek potrebujú energiu. Toto dokonalé hospodárenie s glukózou riadi niekoľko hormónov. Tvoria sa v špeciálnych bunkách, ktoré dokážu vyhodnotiť glykémiu. Keď stúpa, hormóny riadia hospodárenie tak, že sa glukóza ukladá do zásob. Keď glykémia klesá, hormóny dávajú pokyn na jej uvoľňovanie späť do krvi. Hospodárenie s glukózou riadni najmä hormón nazývaný inzulín. Tvorí sa beta bunkách, ktoré sú roztrúsené v zhlukoch nazývaných Langerhansove ostrovčeky v pankrease.

 

Inzulín sa v tele tvorí ustavične a plní dve funkcie. Po prvé, dáva pokyn k ukladaniu glukózy do zásob v pečeni. Najviac inzulínu sa teda tvorí v čase, keď glukóza stúpa a je treba ju uložiť a znížiť glykémiu. Druhou funkciou inzulínu je  „odomykanie“ všetkých buniek v tele pre vstup glukózy. Túto funkciu má inzulín stále, nech je glykémia akákoľvek. Opačnú funkciu ako inzulín majú dva hormóny, ktoré dávajú pokyn k uvoľneniu glukózy zo zásob späť do krvi.

Glukagón je hormón, ktorý sa tvorí v alfa bunkách v pankrease, hneď vedľa buniek vyrábajúcich inzulín.

Adrenalín sa tvorí v nadobličkách, drobných žľazách umiestnených na horných okrajoch oboch obličiek.

Súhra inzulínu, glukagónu a adrenalínu zaisťuje v tele účinné hospodárenie s glukózou. Umožňuje jej prísun do celého tela, jej dobré spracovanie a využite a spoľahlivo udržuje hornú i dolnú neprekročiteľnú hranicu glykémie. Pri diabete toto hospodárenie nefunguje. Diabetes mellitus je porucha, pri ktorej glykémia stúpa.

Glykémia môže stúpať z niekoľkých dôvodov a podľa toho rozoznávame niekoľko typov diabetu. Najdôležitejšie sú dva z nich: diabetes mellitus 1.typu a diabetes mellitus 2.typu. Pri oboch stúpa glykémia, ale pri každom type je to z inej príčiny.


Odporúčané články

Závažná hypoglykémia – ako ju zvládnuť?

Závažná hypoglykémia – ako ju zvládnuť?

Hypoglykémia? Nie, ďakujem...Každému, kto ju v plnej paráde zažil, stačilo. Hypoglykémia je stále podľa druhu liečby relatívne častou komplikáciou liečby diabetes mellitus. V závažných formách môže pacienta priamo ohroziť na živote. Spája sa so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom (riziko fatálnych arytmií, aktivácia stresogénnych hormónov, aktivácia sympatikového nervstva).

Čítať viac
Odporúčania pre úpravu glykémie počas akútnych interkurentných ochorení

Odporúčania pre úpravu glykémie počas akútnych interkurentných ochorení

Akútne interkurentné ochorenie (viróza, tráviace problémy, horúčka) predstavuje u pacienta s diabetes mellitus (DM) stresovú situáciu so zvýšenou sekréciou kontraregulačných hormónov, zníženou pohybovou aktivitou a zvýšenou hladinou glykémie, napriek zníženému príjmu potravy alebo vracaniu či nauzey počas takéhoto ochorenia. V záujme predchádzania rozvoja diabetickej ketoacidózy, hyperosmolárneho hyperglykemického stavu alebo hypoglykémie, by mal byť pacient edukovaný, že v prípade akútneho ochorenia je potrebné časté monitorovanie glykémie (každú 1 - 3 hodinu, podľa typu ochorenia) a ketolátok v moči (každé 2–4 hodiny, resp. vždy pri močení) alebo v krvi. Vždy je vhodné skontaktovať sa so svojím diabetológom. Dôležitým údajom pre lekára bude, či je pacient schopný príjmu potravy, resp. či pociťuje nevoľnosť alebo opakovane zvracia.

Čítať viac
Cukrovka a kontinuálny glukózový monitoring - verní partneri nielen v zdraví, ale aj v chorobe

Cukrovka a kontinuálny glukózový monitoring - verní partneri nielen v zdraví, ale aj v chorobe

Kašeľ, nádcha, zvýšená teplota či dokonca horúčka? Neobchádzajú bohužiaľ ani diabetikov. Jeseň a koniec zimy je obdobím častejších infekcií dýchacích ciest, letné mesiace dávajú príležitosť črevným nákazám. Choroba je všeobecne pre organizmus stres a stres je sprevádzaný inzulínovou rezistenciou. Diabetici túto situáciu často popisujú, akoby im inzulín prestával „fungovať“. Na inzulínovej rezistencii sa podieľajú hormóny a pôsobky, ktoré sa uvoľňujú pri zápalovom procese. Diabetik nemá na výber.

Čítať viac