Prediabetom nazývame stav, pri ktorom sú hladiny krvného cukru príliš vysoké na to, aby sa považovali za normálne, ale nespĺňajú kritériá pre zjavnú cukrovku. Používajú sa aj termíny ako hraničná glykémia nalačno (hodnoty krvného cukru 5,6 – 6,9 mmol/l) alebo ako porušená glukózová tolerancia (hodnoty krvného cukru po vypití roztoku sladkej vody v 2. hodine v teste OGTT medzi 7,8 – 11,0 mmol/l). Pacienti s prediabetom majú relatívne vysoké riziko rozvoja cukrovky v budúcnosti, ale aj vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenie (srdcový infarkt, mozgová mŕtvica). Prediabetes sa spája s obezitou, vysokými hladinami krvného tuku a s vysokými hodnotami krvného tlaku.