Význam fyzickej aktivity pri diabete 2. typu

Podstata cukrovky (diabetu) 2. typu spočíva v nedostatočnej účinnosti inzulínu (hormónu pankreasu), ktorý napomáha v zužitkovaní glukózy, v dôsledku čoho tkanivá všetkých orgánov hladujú aj napriek tomu, že hladina glukózy v krvi je zvýšená.

Ako môžeme zlepšiť účinnosť inzulínu a cukrovky?

pravidelnou fyzickou aktivitou

stravovaním

liekmi

Nedostatočná fyzická aktivita a tučnota spolu s výskytom cukrovky v rodine sú základnými rizikovými faktormi vzniku diabetu 2. typu. Fyzická neaktivita je spojená s inzulínovou rezistenciou – zhoršením využitia, „spaľovania“ glukózy v rôznych orgánoch a tkanivách, v dôsledku čoho sa nezužitkuje glukóza v krvi a jej hladina stúpa. Až 80 % cukrov sa zužitkuje kostrovými svalmi, preto zvýšená fyzická aktivita patrí k základným liečebným metódam ako znížiť hladinu glukózy v krvi, a tým aj prispieť k liečbe cukrovky.

Priaznivý srdcovo cievny účinok fyzickej aktivity je veľmi dôležitý preto, že cukrovka poškodzuje srdce a cievy v takom veľkom rozsahu ako prekonaný srdcový infarkt. Riziko vzniku infarktu u pacientov s cukrovkou sa vyrovná riziku opakovaného infarktu u nediabetikov. Zákernosť cukrovky spočíva v tom, že toto ochorenie nebolí, bolia len jeho komplikácie a to v pokročilom, často nezvratnom štádiu ochorenia, keď nastávajú ťažké chorobné zmeny, ktoré významne skracujú život pacienta. Preto je pri liečbe cukrovky 2. typu veľmi dôležitá primeraná fyzická aktivita.

Aký úžitok môže priniesť fyzický aktívny životný štýl u diabetika?

zlepší sa schopnosť tela využívať inzulín

zníži sa hladina glukózy

zníži sa vysoký krvný tlak

zväčší sa sila srdca

posilní sa pružnosť kĺbov a sila kostí

zníži sa telesná hmotnosť

zníži sa množstvo tukov a ateroskleróza

zníži sa hladina stresu

zvýši sa fyzická zdatnosť

má blahodarný psychický účinok, prináša relaxáciu a pocit spokojnosti

Vyvíjate zvýšenú fyzickú aktivitu každý deň.

Aj minimálne zvýšená fyzická aktivita podstatne zvýši počet spálených kalórií a zníži hladinu cukru v krvi. Tvorivo taktizujte ako dosiahnuť tento cieľ, napríklad:

všade chodievajte pešo, v minimálnej miere využívajte dopravné prostriedky

využívajte rýchlu chôdzu

prechádzajte sa počas telefonovania

hrajte sa s deťmi

choďte so psom na prechádzku

pracujte v záhradke

upratujte v dome alebo byte

umyte auto

zaparkujte auto na konci nákupného strediska a prejdite sa do obchodu pešo

na pracovisku navštívte kolegu namiesto komunikácie cez telefón alebo e-mail

choďte po schodoch namiesto výťahu

počas prestávky na pracovisku choďte sa prejsť namiesto pitia kávy alebo desiatej

počas obedňajšej prestávky choďte na poštu alebo vybavte si veci

postupujte tvorivo, vymyslite iné spôsoby ako zvýšiť pohyb počas dňa

aj minimálne zväčšenie fyzickej aktivity má veľký význam pre zdravie

Pri cukrovke sa odporúča najmä takzvaný aerobný typ cvičenia, pri ktorom sa zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín, zlepšuje sa „spaľovanie“ glukózy a tukov v kostrovom svalstve a výkonnosť srdcovo cievneho systému.

Odporúčané formy fyzickej aktivity.

rýchla chôdza, turistika

bicyklovanie, jogging

plávanie, tenis, tanec, bežecké lyžovanie

korčuľovanie, stacionárny bicykel

volejbal, vodný aerobik, chôdza po schodoch …

Kondičná kulturistika je vhodná aj u starších diabetikov, pretože napomáha udržať aktívnu svalovú hmotu. Odporúča sa submaximálna fyzická záťaž, ktorá by mala predstavovať 60 % - 90 % maximálnej záťaže, určenej tepovou frekvenciou 220 – vek v dĺžke 20-30 minút, ak sa vykonáva 4-5 krát týždenne alebo 45-60 minút, ak sa vykonáva 2-3 krát do týždňa. Vhodné je, aby tepová frekvencia u diabetikov do 60 rokov nepresiahla počas cvičenia 125 tepov za minútu. U diabetikov nad 70 rokov tepová frekvencia počas cvičenia by nemala presiahnuť 100 tepov za minútu.

U starších diabetikov sa uprednostňujú prechádzky alebo bicyklovanie s postupným predlžovaním trasy od 500 m do 5 000 m denne. Treba cvičiť približne v rovnakom čase a rovnakou intenzitou. Pred fyzickou záťažou je dôležité rozcvičenie sa, ktoré by malo trvať približne 5 minút so zapojením všetkých svalových skupín. Po záťaži treba aspoň 5 minút relaxovať. Formu a rozsah fyzickej aktivity treba prispôsobiť každému konkrétnemu pacientovi, aktuálnemu stavu jeho srdcovo-cievneho systému. Z hľadiska prevencie poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykémie) je vhodné začať cvičiť 1-2 hodiny po jedení a pri ťažšom jedle aj neskôr. Treba sa vyhýbať nadmernému zaťaženiu počas vrcholového pôsobenia inzulínu a podľa potreby znížiť dávku inzulínu o 30 % až 50 %. Dôležitý je pitný režim. Príjem alkoholu je zakázaný. Pre odporučenie pohybovej aktivity je dôležitá spolupráca pacienta s lekárom a pravidelnosť cvičenia.

Pred cvičením

odmerajte si hladinu glukózy v krvi

zmeňte (znížte) si dávkovanie liekov na cukrovku

dajte si rýchle občerstvenie ak hladina glukózy v krvi klesne pod 5,6 mmol/l

zle metabolicky kompenzovaný diabetik (s hodnotami glykémie v krvi nad 15 mmol/l) nesmie cvičiť

pred intenzívnym cvičením treba skonzumovať menšie množstvo jedla s obsahom 10 - 15 g cukrov

Počas cvičenia

treba mať pri sebe knižku diabetika s popisom ochorenia a aktuálnej liečby cukrovky

vždy majte pri sebe prostriedky na zvýšenie glukózy v krvi (tablety glukózy, kocku cukru) pre prípad jej poklesu

ak cvičíte viac ako hodinu je dobré mať pri sebe glukomer a merať si cukor v krvi v pravidelných intervaloch, možno budete potrebovať rýchle občerstvenie ešte pred ukončením tréningu

Po ukončení cvičenia

Odmerajte si hladinu glukózy v krvi, ak pocítite známky hypoglykémie. Hypoglykémia je stav pri poklese hladiny cukru v krvi pod 3,8 mmol/l, ktorý sa prejavuje nervozitou, intenzívnym pocitom hladu, potením sa, slabosťou, trasom najmä rúk, bledosťou kože, búšením srdca, bolesťou hlavy, ťažkosťami pri chôdzi, neschopnosťou sa sústrediť, zhoršením videnia a reči a inými závažnejšími príznakmi (treba preštudovať odporúčanú literatúru alebo sa poradiť s lekárom).

Pri hypoglykémii použite jedno z uvedených opatrení

zoberte 3-4 tablety glukózy

vypite pol šálky ovocného džúsu alebo koly

zjedzte 5 alebo 6 kúskov suchárov

dajte si 1 čajovú lyžičku medu alebo cukru

dajte si rýchle občerstvenie

Pravidelná fyzická aktivita má významný preventívny účinok na vznik diabetu 2. typu a na priebeh cukrovky. Súbežne so zmenami glukózového metabolizmu priaznivo sa ovplyvňujú aj ďalšie rizikové faktory cukrovky ako poškodenie srdca a ciev, vysoký krvný tlak, hladina cholesterolu v krvi a ateroskleróza. Pri určení intenzity a rozsahu pohybovej aktivity je veľmi dôležitá spolupráca pacienta s lekárom, individualizácia a pravidelnosť fyzickej záťaže šitej na mieru pacienta. Diabetik musí byť vyrovnaný so skutočnosťou, že nejde o jednorazovú záležitosť ale o celoživotnú stratégiu prežitia. Fyzická a športová aktivita musí byť súčasťou životného štýlu diabetika. Ide o veľmi dôležitý, dynamický a tvorivý proces pravidelne konzultovaný lekárom.

MUDr. Juraj Gmitrov, PhD.
diabetológ, Krompachy


Autor: MUDr. Juraj Gmitrov, PhD., diabetológ, Krompachy


« Späť