NFI protokol - nový prístup k liečbe diabetu 2. typu.

Od júna 2018 je na Slovensku využívaný nový spôsob liečby diabetu 2. typu, tzv. NFI protokol. Prvým pacientom, u ktorého bol využitý NFI protokol je pán Peter. Tento 64-ročný pán sa liečil na cukrovku 2. typu takmer 30 rokov. Dlhé roky užíval tablety, neskôr si začal aplikovať inzulín v intenzifikovanom režime, 4x denne. Po úspešnom absolvovaní NFI protokolu je už 10 mesiacov bez akejkoľvek liečby na cukrovku (pod dohľadom diabetológa mal postupne vysadené lieky na cukrovku aj inzulín).

NFI protokol (NFI sú prvé písmená anglického názvu “Natural Food Interaction”) je špeciálne vyvinutý stravovací protokol, ktorý je vypracovaný každému jednému diabetikovi presne “na mieru”, podľa jeho výšky, hmotnosti, veku, pohlavia a pridružených diagnóz. Jednotlivé zložky potravín medzi sebou v tele pacienta reagujú. Výsledkom týchto reakcií je odbúravanie tuku z tela pacienta a to predovšetkým tuku v svalových bunkách a vnútrobrušného, tzv. viscerálneho tuku. Toto sa prejaví zlepšením látkovej premeny ako takej, poklesom glykémií, poklesom cholesterolu a triacylglycerolov v krvi, druhotne poklesne krvný tlak. Ako vedľajší, ale žiadúci efekt, nastáva výrazný pokles telesnej hmotnosti, v priemere 8-10 kg za prvý mesiac, nie je nič nezvyčajné, ak v priebehu celého protokolu pacient schudne 20-30 kg. Zlepšenie glykémií umožňuje postupné redukovanie až vysadenie liekov na cukrovku, prípadne inzulínu. Pri správnom a dostatočne dlhom dodržiavaní NFI protokolu je možné dosiahnuť normálne hladiny cukru v priebehu celého dňa, pri laboratórnej kontrole u diabetológa sa metabolická stabilizácia potvrdí výrazným zlepšením až normalizáciou hodnoty HbA1c (HbA1c poskytuje informáciu o hodnotách glykémií v období posledných 3 mesiacov).

NFI protokol predstavuje alternatívny stravovací režim k základnému typu diabetickej diéty, ktorou je racionálna výživa a jej princípy. NFI protokol je však s racionálnou diétou v plnom súlade. Je nutrične vyvážený, to znamená, že obsahuje potrebné denné dávky sacharidov, bielkovín, tukov, minerálov, stopových prvkov a vitamínov. Na prípravu jedál sú využívané potraviny rastlinného pôvodu, ovocie, zelenina, obilniny, ryža, celozrnné cestoviny, huby, oriešky a semiačka. V diétnych plánoch sa nevyužívajú živočíšne produkty. Množstvo potravy nie je obmedzené, to znamená, že pacient na NFI protokole nehladuje.

Pánovi Petrovi bol NFI protokol odporučený jeho ošetrujúcim diabetológom, počas celého trvania NFI protokolu bol Peter so svojou lekárkou v pravidelnom kontakte, na základe denných meraní glykémií mu postupne bola redukovaná až ukončená liečba liekmi na cukrovku aj inzulínom (pacient si dlhodobo aplikoval viac ako 50 jednotiek inzulínu denne). Peter odporúčania lekárky ako aj stravovací plán rešpektoval s plnou vážnosťou, čo sa odrazilo na výborných výsledkoch a výraznej redukcii telesnej hmotnosti (celkovo 29 kg). Pán Peter ako dlhoročný diabetik dodržiaval NFI protokol 23 týždňov, najčastejšie však pacient potrebuje k úplnej stabilizácii stavu asi 16 až 26 týždňov. Závisí to hlavne od dĺžky trvania diabetu a typu liečby. Na NFI protokol je potrebné hľadieť ako na liečbu. Ak sa diabetes rozvíjal roky, NFI protokol trvá týždne. Po jeho ukončení sa pacientovi odporučí pokračovať v racionálnej diéte s redukovaným obsahom živočíšnych produktov. Optimálne je, keď pacient po NFI protokole pokračuje v tzv. celorastlinnej strave s limitovaným množstvom živočíšnych produktov.

V priebehu NFI protokolu si pacienti vytvoria nové stravovacie návyky, zvyknú si na nové chute, mnohí zaradia do svojho jedálnička potraviny, s ktorými doposiaľ nemali skúsenosti (pohánka, quinoa, cícer, avokádo, chia semiačka, rastlinné mlieka...).

Keďže NFI protokol vedie k výraznému zlepšeniu klinického stavu, mnohí pacienti po redukcii hmotnosti a úplnom vysadení liečby na cukrovku začnú nový život.

Komu je NFI protokol určený:

Diabetikom 2. typu, nie je podstatné, či je diabetik obézny, NFI protokol funguje aj u štíhlych diabetikov 2. typu s aspoň čiastočne zachovanou tvorbou inzulínu.

Prediabetikom, teda pacientom s poruchou tolerancie glukózy a/alebo hraničnou glykémiou nalačno (táto diagnóza sa stanovuje na základe oGTT - orálneho glukózotolerančného testu, “test sladkou vodou”)

Pacientom s rôznym stupňom nadváhy, resp. obezity, i bez prítomnosti diabetu či prediabetu.

Pre koho NFI protokol nie je vhodný:

Pre diabetikov 1. typu, pre deti, tehotné ženy či dojčiace diabetičky. Pre diabetikov so závažným ochorením obličiek a pečene. Pre pacientov s niektorými závažnými pridruženými diagnózami (potrebné konzultovať s diabetológom). Pacientov s potravinovými alergiami a intoleranciami je potrebné konzultovať s autormi protokolu. Intolerancia laktózy a celiakia nie je pri NFI protokole problém.

Kto odporučuje NFI protokol:

NFI protokol odporučuje diabetikovi ošetrujúci diabetológ, ten je zodpovedný i za následnú úpravu liečby cukrovky, nie je vhodné, aby si pacient redukoval liečbu cukrovky bez vedomia lekára. Ak sa pacient dozvie o NFI protokole z iných zdrojov (internet, časopisy…), je potrebné pred jeho začatím konzultovať ošetrujúceho diabetológa.

Benefity NFI protokolu:

 • liečba stravou, bez akýchkoľvek výživových doplnkov
 • stravovanie bez kalorickej reštrikcie, pacient nehladuje, množstvo jedla nie je obmedzené
 • pri tvorbe stravovacieho plánu sú zohľadnené zásady racionálnej výživy, plán je nutrične vyvážený, nie je nutné počítať sacharidové jednotky a sledovať glykemický index potravín
 • všetky potrebné potraviny sú na Slovensku bežne dostupné
 • plán je tvorený na mieru každému jednotlivcovi, pri jeho presnom dodržiavaní je 100-percentne účinný, u každého pacienta vedie k rýchlej úprave glykémií (viditeľné už v priebehu prvého týždňa) a poklesu telesnej hmotnosti, ak má pacient nadváhu či obezitu
 • k účinnosti NFI protokolu nie je nevyhnutná fyzická aktivita, preto je efektívny i u horšie mobilných pacientov, podľa možností pacienta je však fyzická aktivita (šport, prechádzky) veľmi vhodná
 • sprievodne dochádza k poklesu krvného tlaku, úprave viacerých laboratórnych parametrov (predovšetkým glykémií, glykovaného hemoglobínu, tukov v krvi)
 • u časti pacientov nastáva zlepšenie prejavov niektorých chronických komplikácií
 • trvanie NFI protokolu je časovo obmedzené, nie je to celoživotná zmena stravovania, po skončení diéty je odporučené dodržiavať zásady racionálnej výživy s obmedzením živočíšnych produktov, veľmi vhodná je následne tzv. celorastlinná strava
 • výrazné zlepšenie prognózy pacienta
 • edukačný vplyv na najbližšie okolie pacienta. 

« Späť