Odporúčania pacientom s diabetes mellitus v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 (2)

pozri tiež: Covid-19 základné informácie pre pacienta http://sdia.sk/o-nas-aktuality/52/covid-19-zakladne-informacie-pre-pacienta/ 

pozri tiežTehotenstvo diabetičiek, infekcia SARS-CoV-2 a ochorenie COVID-19  http://sdia.sk/o-nas-aktuality/53/tehotenstvo-diabeticiek-infekcia-sars-cov-2-a-ochorenie-covid-19/

 

Každodenné preventívne odporúčania pre pacientov s diabetom:

 • Vyhýbajte sa kontaktu s chorými ľuďmi a miestam, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, obzvlášť ak sa jedná o uzavreté priestory.
 • Riziko infekcie a ťažšieho priebehu súvisí aj s množstvom vírusu, ktorý sa dostal do organizmu. Na miestach, kde sa hromadí väčšie množstvo ľudí je predpoklad, že sa tam môže nahromadiť aj väčšie množstvo infikovaných ľudí, ktoré síce neprejavujú znaky ochorenia, ale môžu vírus prenášať. Koncentrácia vírusu tam bude väčšia. Osoby, ktoré sa dostanú do takéhoto prostredia budú vystavené vyššiemu riziku nákazy. Riziko tiež narastá s dĺžkou pobytu v takomto priestore. Ak ste z nejakého dôvodu nútení sa v takomto priestore ocitnúť, snažte sa tam zdržiavať čo najkratšie.

K infekcii najčastejšie dochádza dvoma spôsobmi:

 • vdýchnutím infekčných kvapôčiek, ktoré vznikajú pri kýchaní, kašlaní, rozprávaní infikovanou osobou
 • ak sa dotknete rukou plôch, na ktoré sa vírus predtým dostal zo sekrétov nosa, úst, sĺz od infikovanej osoby, a následne sa tou istou rukou dotknete nosa, úst, či očí. Takýmito plochami môžu byť kľučky, zábradlia, tlačítka, klávesnice, držadlá, bankovky vypínače a pod.

 

 • Dôležitou ochranou pred infekciou je preto hygiena rúk. Často si umývajte ruky, mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä po fúkaní nosa, kašľaní alebo kýchaní, alebo ak ste boli na verejnosti
 • Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite ručný dezinfekčný prostriedok, ktorý obsahuje najmenej 60% alkoholu. Koronavírusy majú na svojom povrchu tukový obal, ktorý je možné zničiť pomocou dezinfekcie na báze alkoholu ale aj obyčajného mydla.
 • Ak je to možné, nedotýkajte sa povrchov na verejných miestach, ktoré sú často používané inými osobami: tlačidlá výťahu, kľučky dverí, zábradlia, nepodávajte si ruky, neobjímajte sa, nebozkávajte sa, a pod.
 • Ak sa už niečoho musíte dotknúť, zakryte si ruku alebo prst, ktorým sa dotýkate rukávom, vreckovkou a pod., alebo noste ochranné rukavice a majte so sebou dezinfekciu.
 • Po dotyku povrchov na verejných miestach si čo najskôr umyte ruky alebo použite dezinfekciu
 • Plaťte elektronicky, ruky si však dezinfikujte aj po zadaní PIN
 • Nedotýkajte sa rukami tváre, nosu, očí predtým, než ste si umyli alebo vydenzifikovali ruky, aby ste si tam rukami nezaniesli vírus, ktorý preniká sliznicami dýchacích ciest vrátane očnej sliznice
 • Pravidelne upratujte, vyčistite a dezinfikujte svoj domov, aby ste odstránili choroboplodné zárodky: dbajte na voľné povrchy, aby sa vám napríklad na stole nehromadili predmety a neporiadok, opakovane ich čistite, ako aj veci, ktoré sú predmetom častého dotýkania sa (napríklad: stoly, kľučky dverí, vypínače, toalety, vodovodné batérie, drezy, mobilné telefóny, a pod.)
 • V miestnostiach kde sa osoby zdržiavajú dlhšie je potrebné vetrať čo najčastejšie
 • Vyhýbajte sa davom ľudí, najmä v zle vetraných priestoroch. Riziko vystavenia sa respiračným vírusom, ako je COVID-19, sa zvyšuje v preplnených uzavretých priestoroch s pomalou cirkuláciou vzduchu, ako sú prostriedky verejnej hromadnej dopravy, čakárne, kiná, malé obchody. Na týchto miestach hrozí vyššia koncentrácia vírusu aj od osôb, ktoré sa necítia choré ale môžu byť infikované. Čím vyššia „infekčná dávka“ tým vyššie riziko nakazenia sa a ťažšieho priebehu.
 • Zdržte sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
 • Zdržte sa návštev reštaurácií, krčiem, a pod.
 • Vyhnite sa všetkým cestám, ktoré nie sú nevyhnutné
 • Ak z nejakého dôvodu ste nútení vyjsť z domu na verejnosť medzi ľudí, ste povinní urobiť tak jedine s nasadenou ochranou úst a nosa. Používajte ochranné rúška, respirátory alebo aspoň akúkoľvek inú primeranú ochranu úst a nosa (napr. doma vyrobené rúšky z látky, hustejší šál a pod.).
 • Pokiaľ je to možné, žiadajte aj od iných osôb aby nosili ochranu nosa a úst.
 • Vyhýbajte sa osobám a kontaktu s nimi, ktoré by takéto pomôcky nemali.
 • Rovnako je vhodné chrániť si aj oči okuliarmi. Tieto pomôcky je potrebné používať správne (pozri osobné ochranné pomôcky v priložených materiáloch v časti Informácie pre pacienta http://sdia.sk/upload/Osobne%20ochranne%20pomocky-1.pdf. Pozor, pri respirátoroch s ventilom, môže na vás nakazená osoba, ktorá takýto respirátor má, vydychovať neodfiltrované kvapôčky infekcie.
 • Je potrebné aby aj v rámci spoločnej domácnosti boli pre vás ako pacienta s diabetom vytvorené primerané podmienky a režim ostatných členov sa prispôsobil vášmu zvýšenému riziku (napr. vyčlenené vlastná izba so zavretými dverami, vlastná kúpeľňa, ak je to možné, pravidelné umývanie rúk ostatnými členmi rodiny, pravidelné čistenie a umývanie nádob a povrchov v domácnosti. Ak ste pacient s diabetom, ktorý potrebuje starostlivosť, nech sa o vás stará len jeden z členov domácnosti a pod.).
 • Pozornosť a ochranu je potrebné obzvlášť venovať starším osobám s diabetom s viacerými chronickými ochoreniami, u ktorých je vysoké riziko ťažkých foriem, ktoré postihujú aj dolné dýchacie cesty a pľúca. Hlavným klinickým prejavom je kašeľ, horúčka, dušnosť.
 • Obzvlášť veľkú pozornosť je potrebné venovať osobám v domovoch seniorov, kde sa môže nákaza šíriť veľmi rýchle.

 

Urobte si plán pre prípad že ochoriete:

 • Zosumarizujte si kontaktné informácie pre svojich lekárov, kliniku, lekáreň, poisťovňu a pod.
 • Zapíšte si názvy a dávky vašich liekov, ktoré užívate, ako aj spôsob ich dávkovania
 • Zadovážte si dostatok liekov, inzulín, na jeden až dva týždne pre prípad, že by ste sa do lekárne nemohli dostať
 • Uistite sa, že máte k dispozícii všetky svoje lieky, dostatok inzulínu, aby ste nemuseli odchádzať z domu, pokiaľ by ste ochoreli
 • Uistite sa, že máte dostatok spotrebného materiálu (testovacie prúžky, spotrebný materiál k inzulínovej pumpe, preväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, mydlo na umývanie rúk a pod.
 • V prípade objavenia sa hypoglykémie majte po ruke jednoduché sacharidy (hroznový cukor, Glukopur, tzv. rýchly cukor vo forme gélu alebo roztoku, prírodný džús, sladené nápoje, kola).
 • Hypoglykémia sa môže často vyskytovať pri poruchách príjmu potravy a zmien resp. nemožnosti dodržať stravovacie návyky.
 • Ak sa liečite inzulínom alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (najmä prípravky sulfonylurey), resp. mávate často hypoglykémie, majte k dispozícii aj glukagón (Glukagén kit).
 • Ak máte cukrovku 1. typu, zadovážte si aj prúžky na vyšetrenie ketolátok v moči alebo v krvi

 

Praktické rady pre pacientov ak ochoriete (v období pandémie COVID-19)

(POZOR: odporúčania sa môžu líšiť od pacienta k pacientovi)

 

 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma, kontaktujte svojho všeobecného lekára a postupujte podľa jeho pokynov.
 • Ochorenie COVID-19 nemá typické prejavy, ktorými by ho bolo možné ľahko odlíšiť od iných, bežných vírusových infekcií v tomto ročnom období. Ochorenie môže prebiehať aj pod obrazom nádchy s ľahko zvýšenou teplotou, či miernymi bolesťami v krku a pod. Takýto pacienti zatiaľ nie sú testovaní, preto ak sa pohybujú na verejnosti, môžu infekciu šíriť. Preto je potrebné na každého pozerať ako na potenciálneho nosiča a prísne sledovať a dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické príkazy a odporúčania a realizovať individuálne preventívne opatrenia, aby bol priebeh epidémie čo najmiernejší.
 • Pokiaľ pacient nemá ťažkosti s dýchaním, trávením, nemá horúčku (telesná teplota nepresahuje 38°Celzia) a má uspokojivé glykémie, môže zostať v domácom liečení. Je však potrebné byť ostražitý a stavu venovať zvýšenú pozornosť.
 • Pacient by mal u seba sledovať varovné príznaky, ktoré zahŕňajú:
 • Sťažené dýchanie alebo dýchavičnosť
 • Pretrvávajúcu bolesť alebo tlak na hrudníku
 • Zmätenosť alebo neschopnosť sa prebrať
 • Modrasté pery alebo tvár
 • Horúčka > 38°C
 • Suchý kašeľ
 • Ak máte takéto príznaky ihneď kontaktujte svojho obvodného lekára
 • Ak máte príznaky, ako je kašeľ, vysoká teplota (> 38℃) a dýchavičnosť, je potrebné ihneď telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (155). Následne postupujte podľa inštrukcií. Predtým si spomeňte a dôkladne si v mysli preopakujte, kde všade ste sa v posledných dňoch zdržiavali, či ste neboli v zahraničí, pokiaľ áno, v ktorej krajine, kedy, alebo či vás nenavštívil príbuzný, alebo hocikto iný, kto bol v posledných dvoch týždňoch v zahraničí alebo v kontakte s inými chorými. Skúste si tiež spomenúť, či ste neboli v kontakte s inou osobou, ktorá mala teplotu, či príznaky respiračného ochorenia. Ak všeobecný lekár, resp. iný lekár na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 hlási telefonicky výskyt takéhoto prípadu územne príslušnému regionálnemu hygienikovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

 

 • Ak ste v domácom liečení
 • Pacient musí byť dostatočne hydratovaný a mal by hodne odpočívať.
 • Pite dostatok tekutín v pakovaných malých dúškoch aby ste zabránili dehydratácii.
 • Pacient by mal by pokračovať v zdravej výžive
 • Jedzte veľa rôznofarebnej zeleniny. Ovocie jedzte s ohľadom na celkový príjem sacharidov a hladiny glykémie.
 • Zjedzte jogurt, alebo používajte probiotiká, aby ste si udržali vhodnú črevnú mikroflóru, potrebnú pre imunitu
 • Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prijme sacharidov (vrátane ovocia) a cukru, aby ste predišli výkyvom v hodnotách glykémie.
 • Dbajte na dostatok spánku v trvaní aspoň 7-8 hodín. Na minimum redukujte aj stres
 • Ak z nejakého dôvodu ste nútení vyjsť z domu medzi ostatných, urobte tak jedine s nasadenou rúškou a snažte sa zabrániť kontaktu so seniormi a chronicky chorými či inak oslabenými osobami
 • Zabezpečte si dostatok liekov a testovacích pomôcok - najmenej na 14 dní a dlhšie, pre prípad, že budete musieť zostať v karanténe.
 • Ak pacient s diabetom ochorie na vírusovú infekciu, obvykle sa rýchlo zhoršuje aj kontrola glykémií a pacient čelí zvýšenému riziku rozvoja diabetickej ketoacidózy, obzvlášť ak sa jedná o pacienta s diabetom 1. typu. To zhoršuje situáciu kontroly telesných tekutín a elektrolytov, dôležitú aj pri manažmente sepsy. Sepsa a septický šok sú jedny z najzávažnejších komplikácií, ktoré sa u týchto pacientov môžu rozvinúť
 • V záujme udržiavania čo najlepšej kontroly glykémie by si pacienti mali častejšie merať glykémiu, aby bolo možné včas zareagovať a predísť nadmerným fluktuáciám glykémie.
 • Hladinu cukru v krvi kontrolujte pravidelne (každé 2-3 hodiny)
 • Pacienti s diabetes mellitus 1. typu by si mali pravidelne kontrolovať aj ketolátky, obzvlášť ak hladina glykémie presiahne 13,3 mmol/l.
 • Ak máte hyperglykémiu > 13,3 mmol/l a to viac ako dvakrát po sebe,  skontrolujte, či nemáte v moči prítomné ketolátky, aby ste predišli ketoacidóze (podrobnejšie v texte nižšie Odporúčania pre úpravu glykémie).
 • Ak máte pozitívne ketolátky kontaktujte svojho diabetológa
 • Častejšie meranie glykémií napomáha aj v prevencii hypoglykémie
 • Ak máte nízku hladinu (3,9 mmol/l a menej), zjedzte 15 gramov jednoduchých sacharidov vo forme potravín, ktoré sa ľahko trávia, ako sú napríklad med, džem, želé, cukrovinky, džús, kola a pod. a znova skontrolujte hladinu cukru v krvi za 15 minút, aby ste sa uistili, že glykémia stúpa. (podrobnejšie o menežmente hypoglykémie v texte nižšie - tabuľka 5).
 • Je potrebné aby pacienti dodržiavali naordinovanú liečbu diabetu.
 • Pri ťažšom priebehu je nutné, aby pacient konzultoval svoju antidiabetickú liečbu s diabetológom, nakoľko niektoré lieky môžu byť pri určitých stavoch zvýšene rizikové.
 • Pacientov, ktorí používajú pre monitorovanie glykémie senzory (Dexcom G5, Medtronic Enlite a Guardian) a užívajú prípravky na báze acetaminofénu (Paracetamol) je potrebné upozorniť, že výsledky merania môžu byť liečivom ovplyvnené a preto by si mali glykémiu kontrolovať aj klasickým spôsobom s použitím glukomeru.
 • Pri ťažších stavoch vyžadujúcich hospitalizáciu by mal byť diabetes liečený inzulínom a orálne antidiabetiká, obzvlášť s účinnou látkou „metformín“ a „inhibítory SGLT-2 kotransportu“ by mali byť z liečby vysadené. Keď sa pacient uzdraví a stabilizuje sa, je možné sa vrátiť k predchádzajúcej liečbe. Metformín môže zvyšovať hladiny kyseliny mliečnej a inhibítory SGLT-2 spôsobujú redukciu objemu tekutín, a môžu zvyšovať riziko acidózy. Obvykle je potrebné pozastaviť aj liečbu „agonistami GLP-1 receptorov“, ktoré môžu prispievať k nevoľnosti a zvracaniu. Účinná látka „pioglitazón“ je rovnako riziková, nakoľko zvyšuje riziko prevodnenia a záťaže srdca.

Odporúčania pre úpravu glykémie nájdete v tabuľkách na konci článku.

 

Podporujte stav imunitného systému

 • Dostatočný spánok
 • Zdravé stravovanie
 • Dostatok tekutín
 • Zvýšený príjem vitamínov
 • Rôznofarebná zelenina, ovocie (s ohľadom na príjem sacharidov v ovocí), čučoriedky
 • Podpora zdravej črevnej mikrobioty (zaradte do jedálnička jogurt, kefír, probiotiká, vláknina), zredukujte príjem nasýtených tukov, cukrov, nadmerný príjem bielkovín, či alkoholu

 

Kedy zavolať svojho diabetológa

 • Pretrvávajúce hyperglykémie > 13,3 mmol/l, máte prítomné ketolátky nakoľko vám hrozí diabetická ketoacidóza
 • Pri poruchách príjmu potravy (vracanie, hnačky, nauzea, nechutenstvo), nakoľko hrozí hypoglykémia, dehydratácia a porucha rovnováhy v elektrolytoch
 • Za účelom úpravy medikamentóznej liečby a pod.

 

Keď sa rozhodnete kontaktovať lekára, majte pripravené odpovede na nasledovné otázky:

 • Údaje o meraní glykémie
 • Údaje o prítomnosti ketolátok
 • Údaje o spotrebe tekutín
 • Vyjadrujte sa k svojim príznakom presne a jasne

     Pýtajte sa

 • Akú liečbu máte používať na zvládnutie vírusovej infekcie
 • Ako často si merať glykémiu
 • Ako často zisťovať prítomnosť ketolátok  
 • Opýtajte sa na rady, ako zvládať cukrovku
 • Ako si máte upraviť liečbu
 • Kedy sa znova ohlásiť lekárovi

 

Možná liečba ochorenia COVID-19

V súčasnosti neexistujú žiadne lieky, ktoré by boli špeciálne schválené na liečbu COVID-19, hoci vakcíny aj lieky proti tejto chorobe sú v súčasnosti vo vývoji. Sú správy o použití antivírusových liekov, ako je lopinavir, ritonavir, interferón-beta, inhibítor RNA polymerázy remdesivir a chlorochín. Bez jasných výsledkov je tiež použitie Tamiflu, lieky na anti-HIV, hepatitídu C či maláriu.

 

Odporúčania pre úpravu glykémie počas akútnych interkurentných ochorení.

 Základné pravidlá u pacientov s diabetes mellitus 1. typu resp. pacientov liečených inzulínom.

(Odporúčania sú všeobecné a môžu sa medzi individuálnymi pacientmi líšiť. V lekárskej praxi sa riadime komplexnejšími prístupmi, ktoré vyžadujú hlbšie znalosti).

 

Akútne interkurentné ochorenie (viróza, tráviace problémy, horúčka) predstavuje u pacienta s diabetes mellitus (DM) stresovú situáciu so zvýšenou sekréciou kontraregulačných hormónov, zníženou pohybovou aktivitou a zvýšenou hladinou glykémie, napriek zníženému príjmu potravy alebo vracaniu či nauzey počas takéhoto ochorenia. V záujme predchádzania rozvoja diabetickej ketoacidózy, hyperosmolárneho hyperglykemického stavu alebo  hypoglykémie, by mal byť pacient edukovaný, že v prípade akútneho ochorenia je potrebné časté monitorovanie glykémie (každú 1 - 3 hodinu, podľa typu ochorenia) a ketolátok v moči (každé 2–4  hodiny, resp. vždy pri močení) alebo v krvi. Vždy je vhodné skontaktovať sa so svojím diabetológom. Dôležitým údajom pre lekára bude, či je pacient schopný príjmu potravy, resp. či pociťuje nevoľnosť alebo opakovane zvracia.

 

zakladne pojmy a vztahy

Monitorovanie glykémií počas interkurentných ochorení: podľa možností aspoň v 3 hodinových intervaloch, alebo častejšie (pred jedlom, tri hodiny po jedle, pred spaním, polnoc, nad ránom) resp. podľa vývoja glykémií. V prípade akútnych tráviacich ťažkostí (opakované zvracanie, hnačky) v  1-2 hodinových intervaloch, resp. podľa vývoja glykémií a odporúčania lekára.

Monitorovanie ketolátok počas interkurentných ochorení: pri glykémii > 13,3 mmol/l každé 2–4 hodiny, resp. vždy pri močení. Pozri tiež nižšie v tomto článku.

Často si kontrolujte aj svoju teplotu, rýchlosť dýchania,  pulz, krvný tlak (ak máte možnosť) a stav hydratácie!

 

NAJČASTEJŠIE SITUÁCIE V KTORÝCH SA MOŽETE OCITNÚŤ: 

1 akutne ochorenie

2 akutne ochorenie

3 akutne ochorenie

4 akutne

 5 liecba   

Pacient s diabetes mellitus 2. typu liečený tabletkami

Ak užívate perorálne antidiabetiká alebo tzv. agonisty GLP-1 receptorov a máte vysoké glykémie, ktoré pretrvávajú vo viacerých meraniach po sebe s odstupom 3 hodín, alebo ak vraciate, trpíte nauzeou alebo nechuťou do jedenia, je potrebné ihneď konzultovať lekára, nakoľko niektoré antidiabetiká môžu byť v danom stave rizikové. Okrem toho, pri vysokých glykémiách bude potrebný inzulín.

Pri ťažších stavoch vyžadujúcich hospitalizáciu by mal byť diabetes liečený inzulínom a orálne antidiabetiká, obzvlášť s účinnou látkou „metformín“ a „inhibítory SGLT-2 kotransportu“ by mali byť z liečby vysadené. Keď sa pacient uzdraví a stabilizuje sa, je možné sa vrátiť k predchádzajúcej liečbe. Metformín môže zvyšovať hladiny kyseliny mliečnej a inhibítory SGLT-2 spôsobujú redukciu objemu tekutín, a môžu zvyšovať riziko acidózy. Obvykle je potrebné pozastaviť aj liečbu „agonistami GLP-1 receptorov“, ktoré môžu prispievať k nevoľnosti a zvracaniu. Účinná látka „pioglitazón“ je rovnako riziková, nakoľko zvyšuje riziko prevodnenia a záťaže srdca.

Ak máte hypoglykémiu, postupujte podľa údajov v tabuľke 5

Ďalšie informácie: 

 

Kedy vyšetrovať ketolátky v moči?

 • hodnota glykémie > 13-14 mmol/l
 • pri bolestiach brucha, nevoľnosti, zvracaní
 • pri výraznom smäde a častom močení
 • pri teplotách
 • v strese
 • počas tehotenstva.

 

Meranie ketolátok v moči (napr. Diaphan, Ketophan)

Prítomnosť ketolátok sa vyšetruje hlavne u diabetikov 1. typu pri metabolickom zhoršení. Pri meraní postupujte podľa návodu. Prúžok uchopíme za koniec, bez dotknutia reakčnej zóny. Testovaciu zónu ponoríme do vzorky moču a následne

vytiahneme. Po navlhčení a odčítaní príslušného času reakcie sa porovná s farebnou škálou na krabičke. Za normálnych okolností sa ketolátky v moči nenachádzajú. Ak je glykémia opakovane > 13 mml/l a ketolátky sú pozitívne, kontaktujte lekára

 

Meranie ketolátok v krvi (napr. FreeStyle Optium-ketones )

Prítomnosť ketolátok sa vyšetruje hlavne u diabetikov 1. typu pri metabolickom zhoršení Pri meraní postupujte podľa návodu

 

Hodnotenie: Test β-ketónov v krvi slúži na meranie obsahu β-hydroxybutyrátu (B-OHB), najdôležitejšej z troch ketolátok v krvi. Obyčajne sa predpokladá, že hladina β-OHB bude nižšia ako 0,6 mmol/l. Hladina β-OHB sa môže zvýšiť, ak sa človek postí, veľa cvičí alebo má cukrovku a ochorie.

 • Ak je výsledok merania β-ketónov v krvi 0,0 mmol/l a vaša glykémia je 16,7 mmol/l alebo vyššia, zopakujte meranie glykémie aj ketónov s novými prúžkami. Ak sa znova zobrazí tá istá hodnota alebo výsledok nezodpovedá tomu, ako sa cítite, obráťte sa na svojho lekára. Postupujte podľa pokynov vášho ošetrujúceho lekára, skôr ako spravíte zmeny v liečebnom režime na diabetes.
 • Pokiaľ je výsledok merania β-ketónov medzi 0,6 až 1,5 mmol/l a vaša glykémia je 16,7 mmol/l alebo vyššia, môže to znamenať problém, ktorý si môže vyžadovať pomoc lekára. Riaďte sa pokynmi vášho lekára.
 • Ak je výsledok merania β-ketónov v krvi vyšší ako 1,5 mmol/l a vaša glykémia je 16,7 mmol/l alebo vyššia, okamžite sa obráťte na svojho lekára a požiadajte ho o radu a pomoc. Môže hroziť, že sa u vás vyvinie diabetická ketoacidóza (DKA).

 

Covid-19 základné informácie pre pacienta: 

http://sdia.sk/o-nas-aktuality/52/covid-19-zakladne-informacie-pre-pacienta/

Čo by ste mali vedieť o koronavíruse:

http://sdia.sk/upload/4%20veci,%20c%CC%8Co%20musi%CC%81te%20vediet%CC%8C%20o%C2%A0Koronavi%CC%81ruse%20COVID-19%20(4).pdf

10 odporúčaní, keď ste doma:

http://sdia.sk/upload/10_odporucani_ked_ste_doma_COVID-19.pdf

Čo robiť ak ste chorí:

http://sdia.sk/upload/Co_robit_ak_ste_chory_COVID-19.pdf

Osobné ochranné pomôcky:

http://sdia.sk/upload/Osobne%20ochranne%20pomocky-1.pdf

Informácie pre verejnosť:

http://sdia.sk/upload/Covid-19%20inform%C3%A1cie%20pre%20verejnos%C5%A5.pdf

 

Ďalšie informácie:

https://www.omediach.com/tlacove-spravy/17357-uvz-sr-odpovede-na-najcastejsie-otazky-suvisiace-s-covid-19-koronavirus

 

Odborné zdroje:

https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days/coronavirus

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130

https://www.medscape.com/viewarticle/927044?src=rss#vp_1

 

Telefonické linky prístupné pre verejnosť: 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

 


« Späť