Dobrá kontrola glykémií je kľúčovým predpokladom lepšej prognózy aj pri COVID-19

 

Podľa štatistík z Číny je u pacientov s diabetes mellitus zvýšené riziko ťažšieho priebehu vrátane úmrtia na ochorenie COVID-19. Pacienti a lekári, ktorí ich liečia, by preto mali dôsledne dodržiavať najnovšie pokyny a rady odborníkov.

   Väčšina zdravotníckych odporúčaní týkajúcich sa COVID-19 uvádza diabetes ako jednu z vysoko rizikových kategórií pre toto ochorenie, a to pravdepodobne preto, že údaje pochádzajúce z Číny, kde bola táto choroba prvýkrát hlásená, naznačujú zvýšenú mieru úmrtia pacientov s ochorením COVID-19, ktorí mali cukrovku. COVID-19 je závažnejšie ochorenie než sezónna chrípka. Pre osobnú prevenciu však platia obdobné odporúčania ako pri chrípke.

   V článku uverejnenom v JAMA (Zunyou Wu, MD a Jennifer M. McGoogan, PhD, doi: 10.1001/jama.2020.2648)), boli zhrnuté zistenia z februárovej správy o 44 672 potvrdených prípadoch ochorenia COVID-19 z Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb. Kým celková miera úmrtnosti bola 2,3% (1 023 úmrtí zo 44 672 potvrdených prípadov) u pacientov s existujúcimi komorbiditami bola násobne vyššia. Konkrétne, pri kardiovaskulárnom ochorení 10,5%, pri diabete 7,3%, pri chronických respiračných ochoreniach 6,3%, pri hypertenzii 6% a pri onkologických ochoreniach 5,6%. Uvádza sa tiež, že čím viac chronických ochorení pacient má, tým je riziko ťažšieho priebehu vyššie.

Údaje z Číny ukázali najmä na rastúce riziko v súvislosti s vekom. U pacientov vo veku 80 rokov a viac bola miera úmrtnosti 14,8% a u pacientov vo veku 70 - 79 rokov 8,0%. Na druhej strane, žiadne úmrtie nebolo hlásené u pacientov vo veku do 9 rokov (doi: 10.1001/jama.2020.2648).

     Zatiaľ nie sú známe zistenia, ktoré by poukazovali na rozdielne riziko medzi pacientmi s diabetom mellitom 1. typu versus diabetom mellitom 2. typu. Rozdiel rizika je však vo veku, sprievodných ochoreniach, komplikáciách a v kontrole diabetu (kompenzácii glykémií) ako takého. Vyšší vek, prítomnosť iných chronických ochorení a zlá glykemická kontrola riziko závažnejšieho priebehu významne zvyšuje. Riziko zvyšuje aj prítomnosť iných vírusových ochorení, pretože schopnosť organizmu bojovať s infekciou je zhoršená.

    Vo všeobecnosti, pacienti s cukrovkou u ktorých glykemická kontrola nie je uspokojivá sú náchylnejší na častejší výskyt infekcií, a to pravdepodobne preto, že hyperglykémia môže negatívne vplývať na imunitné reakcie narušením funkcie bielych krviniek. Podľa komentárov členov poradného výboru redakčnej rady časopisu Clinical Endocrinology News je u pacientov s diabetom dôležitým faktorom pri akejkoľvek forme infekcie, či sú hladiny glukózy v krvi (glykémie) dobre kontrolované. Dobrá kontrola glykémie by preto mala byť nápomocná aj pri znižovaní rizika a závažnosti dôsledkov infekcie COVID-19.

Z dlhodobých pozorovaní, ak je kontrola glykémie dobrá, s HbA1c <7%, nebola pozorovaná všeobecne vyššia miera rizika infekcie. Naopak, zlá kontrola glykémie a pridružené choroby, ako sú ochorenia obličiek a srdcovocievne choroby sú u pacientov s dlhšie trvajúcim diabetom môžu riziko zvyšovať. Dobrá kontrola glykémií je teda kľúčovým predpokladom pre lepšie zvládnutie infekcie.

 Okrem toho, ak pacient s diabetom ochorie na vírusovú infekciu, obvykle sa rýchlo zhoršuje aj glykemická kompenzácia a pacient čelí zvýšenému riziku rozvoja diabetickej ketoacidózy, obzvlášť ak sa jedná o pacienta s diabetom 1. typu, čo zhoršuje situáciu kontroly telesných tekutín a elektrolytov, dôležitú aj pri manažmente sepsy. Sepsa a septický šok sú jedny z najzávažnejších komplikácií, ktoré sa u týchto pacientov môžu rozvinúť.

Spektrum 

 


« Späť